สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Lude.Me

ประกาศรายชื่อ ประเมิน สมศ. รอบ 3

ประกาศรายชื่อ ประเมิน สมศ. รอบ 3

 

***อ่านรายละเอียดทั้งหมด คลิก 

- ปฏิทินประเมินสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ2554 (เพิ่มเติมกลุ่มสถานศึกษา ครั้งที่ 1) 
http://www.onesqa.or.th/onesqa/th/publish/detail.php?SystemModuleKey=NewsPublish&ID=1733

- ปฏิทินประเมินสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2554 (เพิ่มเติมกลุ่มสถานศึกษา ครั้งที่2) 
http://www.onesqa.or.th/onesqa/th/publish/detail.php?SystemModuleKey=NewsPublish&ID=1734

- ปฏิทินประเมินสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2554 (เพิ่มเติมกลุ่มสถานศึกษา ครั้งที่3) 
http://www.onesqa.or.th/onesqa/th/publish/detail.php?SystemModuleKey=NewsPublish&ID=1735


----------------------------------------------------------------- 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

- สมศ.ประกาศยกเลิกกลุ่มสถานศึกษาที่จะได้รับการประเมิน รอบสาม 
http://www.kruthai.info/main/board01_/showss.php?Category=find&No=135

- กลุ่มสถานศึกษาที่ยังไม่ได้รับการจัดจ้างการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
http://www.kruthai.info/main/board01_/showss.php?Category=find&No=140

- ปฏิทินประเมินภายนอก รอบสาม ประจำปีงบประมาณ 2554 
http://www.kruthai.info/main/board01_/showss.php?Category=find&No=139

ความคิดเห็น

  1. 1
    ไม่สามารถเปิดดูรายชื่อผู้ประเมินได้
    ไม่สามารถเปิดดูรายชื่อผู้ประเมินได้ครับ

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view